• Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Калчо Стефанов.Приходите от продажбата на произведената готова храна и хлебни изделия не могат да покрият натрупаните задължения към държавата и общината. Към настоящия момент задълженията към НАП са в размер на 625 000 лв., върху тях се начислява годишна лихва в размер на 10 процента плюс основния лихвен процент. Ежемесечните вноски по това задължение лишава дружеството от оборотни средства и затруднява разплащанията с доставчици. Освен…
 

Коментар

  • От началото на връхлетялата ни изненадваща зима през януари всички попаднахме в ситуация на посттравматичен стрес – защото не можахме да се качим на колите си, не можахме да стигнем…

Интервю